Rexona Women Crystal clear pure antiperspirant sprej 150ml

rexona-women-crystal-clear-pure-antiperspirant-sprej-150ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Tělové spreje

Výrobce:

Unilever CR, s.r.o.

Značka:

Rexona

Antiperspirant sprej. Rexona. Nezradí tě! Rexona Crystal ti poskytne ochranu proti bílým skvrnám dokonce i na černém oblečení.-Rexona Women Crystal clear pure antiperspirant sprej 150ml

Příprava a použití

Aplikujte přímo na pokožku ze vzdálenosti 15 cm. Před použitím protřepat. Používejte pouze do podpaží.

Bezpečnostní varování

Zamezte styku s očima. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Nevdechujte. Extrémně hořlavý. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyvarujte se přímému vdechování. Používejte pouze v dobře větraných prostorách, vyvarujte se dlouhotrvající aplikace.

Podobné produkty