Rexona Clear aqua crystal anti-perspirant 150ml

rexona-clear-aqua-crystal-anti-perspirant-150ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Tělové spreje

Výrobce:

Unilever CR, s.r.o.

Značka:

Rexona

Antiperspirant sprej. Rexona. Nezradí tě! Rexona Crystal ti poskytne ochranu proti bílým skvrnám dokonce i na černém oblečení.-Rexona Clear aqua crystal anti-perspirant 150ml

Příprava a použití

Aplikujte přímo na pokožku ze vzdálenosti 15 cm. Před použitím protřepat. Zamezte styku s očima. Používejte pouze do podpaží. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži. Nevdechujte.

Bezpečnostní varování

Extrémně hořlavý. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zapálení - zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyvarujte se přímému vdechování. Používejte v dobře větraných prostorách, vyvarujte se dlouhotrvající aplikace.

Podobné produkty