Real Maxi oxy active 800g + 200g zdarma

real-maxi-oxy-active-800g-200g-zdarma
čárový kód produktu
Kategorie:

Čisticí přípravek na podlahu

Výrobce:

Zenit, spol. s r.o.

Značka:

Real

Země původu:
Česká republika
Česká republika

Příprava a použití

Použití: Ředěný - na 5l vody dávkujte 2 uzávěry přípravku (1 uzávěr = 40 ml). Neředěný - nalijte na houbičku nebo aplikujte přímo na znečištěný povrch. Poté opláchněte.

Bezpečnostní varování

Upozornění: R36 Dráždí oči. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S25 Zamezte styku s očima. S50 Nesměšujte s jinými výrobky. První pomoc: S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Dráždivý

Podobné produkty