Real Kamna & trouby & grily 550g

real-kamna-trouby-grily-550g
čárový kód produktu
Kategorie:

Čistič na trouby

Výrobce:

Zenit, spol. s r.o.

Značka:

Real

Země původu:
Česká republika
Česká republika
Grily - grilovací rošty - vnitřní prostory trouby - kamna - hrnce - sporáky - dvířka krbů.-Real Kamna & trouby & grily 550g

Příprava a použití

Použití: Pomocí rozprašovače nastříkejte rovnoměrně neředěný prostředek na čištěný povrch a nechte 2-3 minuty působit. Po použití opět uzavřete bezpečnostním uzávěrem. Po vyčištění omyjte povrch čistou vodou a otřete do sucha. Při práci s výrobkem používejte ochranné prostředky (rukavice, roušku) a chraňte si oděv.

Bezpečnostní varování

Nepoužívejte na lakované povrchy, hliník a mramor. Citlivé povrchy chraňte před zasažením. POZOR ŽÍRAVÁ LÁTKA! Návod k čištěnému přístroji či zařízení je nadřazen těmto pokynům Upozornění: R35 Způsobuje těžké poleptání. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S38 V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S23 Nevdechujte plyny. První pomoc: S45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody, popřípadě vyhledejte lékařskou pomoc. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Podobné produkty

Akční zboží

sleva 26 %
109.90 Kč
sleva 26 %
109.90 Kč
sleva 26 %
109.90 Kč
sleva 26 %
109.90 Kč
sleva 26 %
109.90 Kč
sleva 26 %
109.90 Kč
sleva 26 %
109.90 Kč
sleva 26 %
109.90 Kč
sleva 26 %
109.90 Kč
sleva 26 %
109.90 Kč