Raid Proti komárům a mouchám pro den i noc odpařovač + náplň

raid-proti-komarum-a-moucham-pro-den-i-noc-odparovac-napln
čárový kód produktu
Kategorie:

Zabíječ hmyzu

Výrobce:

S.C. Johnson, s.r.o.

Značka:

Raid

Raid proti komárům a mouchám pro den i noc odpařovač, insekticidní přípravek. Nová technologie kombinuje kompaktní odpařovač s koncentrovanou náplní bez parfemace. Jedna náplň vás díky nepřetržitému působení ve dne i v noci zbaví komárů, much a mravenců po dobu 10 dnů na 24 hodin denně! Jeden odpařovač stačí pro místnost o velikosti 20 m2 (50 m3), pro větší se doporučuje použít 2 a více odpařovačů. Nejlepší účinnosti proti mravencům lze dosáhnout při použití nejméně po dobu 4 hodin.-Raid Proti komárům a mouchám pro den i noc odpařovač + náplň

Příprava a použití

Návod pro použití: 1. Vyjměte náplň z obalu, zasuňte ji do otvoru na odpařovači a otočte ve směru hodinových ručiček tak, aby se uzamkla. 2. Odstraňte fólii z horní strany náplně, kde je tekutý modrý indikátor. Tekutina se odpařuje pouze, pokud je odpařovač v zásuvce. Jakmile modrá indikace zmizí, je nutné vyměnit náplň. 3. K aktivaci stačí odpařovač zastrčit do odpovídající el. zásuvky, rozsvítí se červená kontrolka. Poloha odpařovače v zásuvce není důležitá. 4. Náplň za 10 dní provozu a po vyblednutí indikátoru uprostřed náplně stačí vyměnit a tak obnovit ochranu proti hmyzu. Proti komárům a mouchám účinkuje za 10 minut a proti mravencům za 4 hodiny po aktivaci. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě.

Bezpečnostní varování

Bezpečnostní varování: Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Upozornění: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Používejte podle návodu. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nedotýkejte se elektrického odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Během používání elektrický odpařovač ničím nezakrývejte. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece.Vypněte filtry u akvárií. Nepropichujte indikátor spotřebování. Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Při požití si vypláchněte ústa velkým množstvím vody (nepolykejte), vyhledejte okamžitě lékařskou pomco a předložte etiketu. při styku s kůží potřísněnou oblast omyjte vodou. N - Nebezpečný pro životní prostředí.