Lanza Max 3 Gel tekutý prací prostředek 4,5l

lanza-max-3-gel-tekuty-praci-prostredek-4-5l
čárový kód produktu
Kategorie:

Tekuté prací prostředky

Výrobce:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o.

Značka:

Lanza

Tekutý prací prostředek.-Lanza Max 3 Gel tekutý prací prostředek 4,5l

Příprava a použití

Pro návod k použití viz obal.

Bezpečnostní varování

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zasaženou kůži omyjte velkým množstvím vody, při výskytu podráždění nebo alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití si umyjte ruce.

Podobné produkty