Lanza Max 3 Dávkovaný tekutý prací prostředek 16 ks 506g

lanza-max-3-davkovany-tekuty-praci-prostredek-16-ks-506g
čárový kód produktu
Kategorie:

Tekuté prací prostředky

Výrobce:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o.

Značka:

Lanza

Dávkovaný tekutý prací prostředek, připravený v přesné dávce, je perfektně rozpustný ve vodě již při 30°C. Kapsle se vkládá přímo do bubnu pračky a během pracího cyklu se zcela rozpustí. Formule pracího prostředku obsahuje aktivní složky a optické zjasňovače, díky kterým bude vaše prádlo dokonale čisté a bílé. Většina složek je aktivní již při 30°C.-Lanza Max 3 Dávkovaný tekutý prací prostředek 16 ks 506g

Příprava a použití

Pro návod k použití viz obal.

Bezpečnostní varování

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Kapsle nepropichujte. Přímý kontakt s obsahem kapslí může způsobit podráždění očí a kůže. Používejte pouze se suchýma rukama. Po použití si umyjte a osušte ruce. Specifická rizikovost: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Xi Dráždivý

Podobné produkty