Gillette Pro deodorant antiperspirant 150ml

gillette-pro-deodorant-antiperspirant-150ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Deodoranty

Výrobce:

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Značka:

Gillette

Deodorant-antiperspirant ve spreji. Pomáhá odstraňovat tělesný zápach a ne ho jen překrývat.-Gillette Pro deodorant antiperspirant 150ml

Příprava a použití

Před použitím: Dobře protřepejte a potom nastříkejte do podpaží ze vzdálenosti přibližně 15 cm.

Bezpečnostní varování

Upozornění: Nádobka je pod tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte jen ve větraném prostředí. Nestříkejte do očí. Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Při příznacích podráždění přestaňte výrobek používat. Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí, oči důkladně vypláchněte vodou. F+ Extrémně hořlavý.

Podobné produkty