Finish All in 1 Gel do myčky nádobí 1300ml

finish-all-in-1-gel-do-mycky-nadobi-1300ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Speciální čisticí prostředky

Výrobce:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o.

Značka:

Finish

Finish All in 1 multifunční gel s funkcí soli a leštidla.-Finish All in 1 Gel do myčky nádobí 1300ml

Příprava a použití

Návod na použití: Otevřete láhev. Nalijte 25ml prostředku Finish All in 1 gel do dávkovače myčky (do 2/3) a uzavřete. *Dávkování: 25ml pro středně znečištěné nádobí; 20ml pro lehce znečištěné nádobí.

Bezpečnostní varování

Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Podobné produkty