Dove Silk dry antiperspirant deosprej 150ml

dove-silk-dry-antiperspirant-deosprej-150ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Deodoranty

Výrobce:

Unilever CR, s.r.o.

Značka:

Dove

Dove antiperspirant deosprej Silk Dry. Účinná ochrana. Pro krásnou pokožku.-Dove Silk dry antiperspirant deosprej 150ml

Příprava a použití

Aplikujte přímo na pokožku ze vzdálenosti 15 cm. Před použitím protřepat. Zamezte styku s očima. Používejte pouze do podpaží. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou pokožku. Nevdechujte.

Bezpečnostní varování

Extrémně hořlavý. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyvarujte se přímému vdechování. Používejte pouze v dobře větraných prostorách, vyvarujte se dlouhotrvající aplikace.

Podobné produkty