Bref Power Aktiv Ocean WC blok 3 x 50g

bref-power-aktiv-ocean-wc-blok-3-x-50g
čárový kód produktu
Kategorie:

Savo a prostředky na čistění toalet

Výrobce:

Henkel CR, Laundry&Home Care

Značka:

Bref

Bref Power Aktiv = 1. Dokonalá čistota 2. Velmi účinný proti vodnímu kameni 3. Dokonalá svěžest 4. Účinná čistící pěna.-Bref Power Aktiv Ocean WC blok 3 x 50g

Příprava a použití

Návod k použití K okamžitému použití. Zavěste Bref Power Aktiv pod okraj WC mísy.

Bezpečnostní varování

Varování! Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty