Axe Vice pánský deo sprej 150ml

axe-vice-pansky-deo-sprej-150ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Deodoranty

Výrobce:

Unilever CR, s.r.o.

Značka:

Axe

Pánský deo sprej.-Axe Vice pánský deo sprej 150ml

Příprava a použití

Aplikujte přímo na pokožku ze vzdálenosti 20 cm. Před použitím protřepat. Zamezte styku s očima. Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži.

Bezpečnostní varování

Nevdechujte. Extrémně hořlavý. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyvarujte se přímému vdechování. Používejte pouze v dobře větraných prostorách, vyvarujte se dlouhotrvající aplikace.

Podobné produkty