Ariel Mountain spring tekutý prací prostředek 81 praní

ariel-mountain-spring-tekuty-praci-prostredek-81-prani
čárový kód produktu
Kategorie:

Tekuté prací prostředky

Výrobce:

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Značka:

Ariel

Tekutý prací prostředek 5265ml.-Ariel Mountain spring tekutý prací prostředek 81 praní

Příprava a použití

Před sušením v sušicce vyndejte dávkovač z bubnu pračky. Pro návod k použití viz obal.

Bezpečnostní varování

Xi Dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí vážného poškození očí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalene. Může vyvolat alergickou reakci.

Podobné produkty