Ariel 3in1 alpine gelové kapsle na praní prádla 38 praní

ariel-3in1-alpine-gelove-kapsle-na-prani-pradla-38-prani
čárový kód produktu
Kategorie:

Prací prášky

Výrobce:

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Značka:

Ariel

Příprava a použití

Návod na přípravu: viz obal.

Bezpečnostní varování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí vážného poškození očí. Dráždí kůži. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje: Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes. Může vyvolat alergickou reakci. Xi Dráždivý.

Podobné produkty