Ambi Pur April spring breeze odpařovací strojek + vonná náplň 20ml

ambi-pur-april-spring-breeze-odparovaci-strojek-vonna-napln-20ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Osvěžovače vzduchu a vůně pro domácnost

Výrobce:

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Značka:

Ambi pur

Vydrží až 80 dnů, pokud se používá 12 hodin denně při nastavení úrovně 2 s novými vůněmi Ambi Pur.-Ambi Pur April spring breeze odpařovací strojek + vonná náplň 20ml

Příprava a použití

Používejte pouze s náhradními náplněmi Ambi Pur. Návod na použití uvnitř balení.

Bezpečnostní varování

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Xi Nebezpečný pro životní prostředí.

Podobné produkty