Ambi Pur Anti-tobacco cedrové dřevo a máta osvěžovač vzduchu 20ml

ambi-pur-anti-tobacco-cedrove-drevo-a-mata-osvezovac-vzduchu-20ml
čárový kód produktu
Kategorie:

Osvěžovače vzduchu a vůně pro domácnost

Výrobce:

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Značka:

Ambi pur

Odpařovací strojek + vonná náplň. Ambi Pur Anti Tobacco odstraňuje zápach cigaretového kouře a zároveň osvěžuje vzduch tak, jako ostatní varianty Ambi Pur.-Ambi Pur Anti-tobacco cedrové dřevo a máta osvěžovač vzduchu 20ml

Příprava a použití

Používejte v souladu s návodem na použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod na použití uvnitř balení.

Bezpečnostní varování

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Lidé, trpící přecitlivělostí na parfémy, by měli být při používání tohoto výrobku opatrní. Používání osvěžovačů vzduchu nenahrazuje vhodné hygienické návyky. Xi Dráždivý. N Nebezpečný pro životní prostředí.

Podobné produkty