Ambi Pur 3Volution Odpařovací strojek

ambi-pur-3volution-odparovaci-strojek
čárový kód produktu
Kategorie:

Osvěžovače vzduchu a vůně pro domácnost

Výrobce:

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Značka:

Ambi pur

Vydrží až 90 dnů, pokud se používá 12 hodin denně při nastavení nejnižší úrovně odpařování.-Ambi Pur 3Volution Odpařovací strojek

Příprava a použití

Používejte pouze s náhradními náplněmi Ambi Pur. Návod na použití uvnitř balení.

Bezpečnostní varování

Důležité bezpečnostní upozornění: Strojek zapojujte pouze do zásuvky se střídavým proudem a ujistěte se, že napětí uvedené na strojku, odpovídá napětí ve vašem domovním rozvodu. Strojek používejte pouze spolu s doporučenou odpařovací náplní. Používání jiných substancí může způsobit otravu nebo požár. Tento přístroj není určen dětem ani osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nebyly poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby, zodpovědné za jejich bezpečnost. Dbejte na to, aby děti přístroj nepoužívaly na hraní. Vyvarujte se silných nárazů do odpařovače. Pokud odpařovací strojek nefunguje nebo se poškodí, vyjměte jej ze zásuvky elektrického proudu. Odpařovací strojek neotvírejte. Před čištěním odpojte strojek ze zásuvky elektrického proudu a potom ho utřete suchým hadříkem. Tento obal pečlivě uschovejte. Nedotýkejte se odpařovacího strojku mokrýma rukama ani kovovými předměty. Do lahviček nenalévejte žádné tekutiny. Odpařovací strojek nezakrývejte ani nenatírejte. Nepokládejte ho na lakované, barvené nebo plastové povrchy, ani do jejich blízkosti. Nepoužívejte ve stísněných prostorách. Pokud se tekutá náplň vylije, okamžitě ji utřete.