Ben & Jerry's Chocolate fudge brownie zmrzlina 500ml
Ben & Jerry's Chunky monkey zmrzlina 500ml
Ben & Jerry's Cookie Dough zmrzlina 500ml
Ben & Jerry's Strawberry cheesecake zmrzlina 500ml